You are not logged in. (Login)
Skip Main Menu

Available Courses

 • 8. ročník, 1. pololetí
 • Google dokumenty je služba poskytovaná společnosti Google. Zdaleka nenabízí množství funkcí, jež nabízejí desktopové kancelářské balíky typu MS Office nebo OpenOffice Org (tyto jsou ovšem drtivou většinou uživatelů nevyužity). Přes tuto jednoduchost, nabízejí funkce, které např. MS Office standardně nenabízí. Těmi např. jsou:

  1. Spolupráce více lidí na jednom dokumentu.
  2. Publikace na webu.
  3. Načítání dat z Internetu.
  4. S polupracovníci mají možnost shlédnout zapisovaný dokument v reálnem čase.
  5. Verzování dokumentů.
  6. Propojení do blogovacích systémů.
 • Informatika je předmět, který prolíná v dnešní době všemi předměty. Jeho obsahem je naučit se pracovat s moderními technologiemi, naučit se získávat a třídit informace, používat je ve svém vzdělávání i životě. Výuka probíhá na druhém stupni v 6. ročníku formou samostatného předmětu.
 • Škola OnLine je interaktivní manažerský informační systém, který umožňuje 24 hodin denně zpracovávat prostřednictvím sítě Internet potřebné školní agendy a data. Např. známky, absence, dětí budou přístupné rodičům prostřednicitvím webové aplikace Žákovská.

Základní škola
D. a E. Zátopkových
ul. Jablunkovská 501
Třinec
PSČ: 73961
Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 Today Tuesday, 27 January 27 28 29 30 31